Què és el servei d’acollida matinal?

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius.
Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

Com funciona el servei?

L’entrada al servei d’acollida es fa per la porta de la biblioteca. L’espai destinat per utilitzar el servei és la biblioteca de l’escola, un lloc tranquil i agradable on els nens i les nenes poden realitzar les activitats proposades. Pels més petits les activitats poden ser jocs de taula, puzles,encaixos contes… Pels nens que són una mica més grans, els escacs, pintura de mandales, llegir, estudiar o fer qualsevol consulta al fons de la biblioteca.

La monitora responsable encarregada de la cura dels nens i de les nenes és la Dolors, una persona molt propera i coneguda pels nens, també monitora del menjador i de les extraescolars.

Qué fa la comissió?

Des de la comissió intentem gestionar el servei el millor possible i l’objectiu és mantenir les quotes a preus molt raonables, malgrat que des de fa ja anys no podem gaudir de la subvenció que presentava el consorci d’educació de Barcelona. Aquesta subvenció anava destinada a les Ampes per a l’organització del servei d’acollida matinal d’infants, abans de l’inici de les activitats escolars del matí. L’import de la subvenció anava destinat íntegrament a minorar el cost del servei per a tot l’alumnat que s’hi hagués acollit i ò millorar el servei.
Per a les tasques administratives, la comissió compta amb l’ajuda de la secretària de l’AMPA, la Marina Cuesta.