Tutoria d’Ed. Infantil 3 anys
Cristina Burgués

Tutoria d’Ed. Infantil 4 anys 
Mireia Hernández

Tutoria d.Ed. Infantil 5 anys   
Marta Valsecchi

Suport a Ed. Infantil     
Carme Gràcia

Tutoria de 1r de Primària
Olga Canal

Tutoria de 2n de Primària   
Eulàlia Ros

Tutoria de 3r de Primària
Montse Pascual

Tutoria de 4t de Primària
Gerard Muntada

Tutoria de 5è de Primària
Maribel Quílez

Tutoria de 6è de Primària
Víctor Puyo i Adriana Díaz-Otero

Llengua anglesa 
Nuria Vela i Mireia Campos

Llengua castellana C. Superior
Pilar Alastrué i Nuria Vela

Suport a Primària
Núria Puig

Educació Especial 
Hilari Arques

Educació Física 
Carme Gracia  i Ricard Galban

Educació Musical 
Pilar Alastrué i Pere Caminal

Suport TAC 
Núria Vela

Educació Plàstica 
Tutors i David Creus

Biblioteca 
Núria Puig

Vetlladors 
Àngel Sinués, Gerard Español

EQUIP DIRECTIU

Direcció   
Núria Puig

Cap d’estudis Estudis   
Mireia Campos

Secretaria   
Gerard Muntada