Tutoria d’Ed. Infantil 3 anys
Cristina Burgués

Tutoria d’Ed. Infantil 4 anys 
Mireia Hernández

Tutoria d.Ed. Infantil 5 anys   
Marta Valsecchi

Suport a Ed. Infantil     
Carme Gràcia

Tutoria de 1r de Primària
Olga Canal

Tutoria de 2n de Primària   
Eulàlia Ros

Tutoria de 3r de Primària
Montse Pascual

Tutoria de 4t de Primària
Gerard Muntada

Tutoria de 5è de Primària
Maribel Quílez

Tutoria de 6è de Primària
Víctor Puyo i Adriana Díaz-Otero

Llengua anglesa   
Nuria Vela i Mireia Campos

Llengua castellana C. Superior
Pilar Alastrué i Nuria Vela

Suport a Primària
Núria Puig

Educació Especial   
Hilari Arques

Educació Física   
Carme Gracia  i Ricard Galban

Educació Musical 
Pilar Alastrué i Pere Caminal

Suport TAC   
Núria Vela

Educació Plàstica 
Tutors i David Creus

Biblioteca   
Núria Puig

Vetlladors   
Àngel Sinués, Gerard Español

EQUIP DIRECTIU

Direcció                                                                                 
Núria Puig

Cap d’estudis Estudis                                                         
Mireia Campos

Secretaria                                                                             
Gerard Muntada