Tutoria d’Ed. Infantil 3 anys

Mireia Hernández

Tutoria d’Ed. Infantil 4 anys

Bea Rodriguez

Tutoria d.Ed. Infantil 5 anys
Cristina Burgués

Suport a Ed. Infantil 

Eulàlia Ros

Judith Navarro (TEI)

Tutoria de 1r  de Primària

Olga Canal

Tutoria de 2n B de Primària

Miquel Trapero

Tutoria de 3r de Primària
Núria Puig

Tutoria de 4t de Primària
Gerard Muntada

Tutoria de 5è de Primària
Maribel Quílez

Tutoria de 6è C de Primària

Albert Martínez

Llengua anglesa
Mireia Campos

Suport a Primària
Oriol Peris

Eulàlia Ros

Pilar Alastrué

Mireia Campos

Irene Souto

Educació Especial   
Hilari Arques

Educació Física   
Carme Gracia  i Ricard Galban

Educació Musical 
Pilar Alastrué 

Pere Caminal 

Irene Souto

Suport TAC   
Albert Martínez

Educació Plàstica 
Tutors i David Creus

Vetlladors   
Àngel Sinués

Gerard Español

EQUIP DIRECTIU

Direcció 
Mireia Valdès

Cap d’estudis Estudis 
Mireia Campos

Secretaria 
Gerard Muntada