Tutoria d’Ed. Infantil 3 anys
Cristina Burgués

Tutoria d’Ed. Infantil 4 anys
Mireia Hernández

Tutoria d.Ed. Infantil 5 anys
Carme Gràcia

Suport a Ed. Infantil

Bea Rodriguez

Tutoria de 1r i 2n A de Primària

Eulàlia Ros

Tutoria de 1r i 2n B de Primària
Olga Canal

Tutoria de 1r i 2n C de Primària

Helena Sancho

Tutoria de 3r de Primària
Oriol Peris

Elisenda Rovira

Tutoria de 4t de Primària
Gerard Muntada

Laia Canelles

Tutoria de 5è i 6è A de Primària
Albert Rueda

Tutoria de 5è i 6è B de Primària

Maribel Quílez

Tutoria de 5è i 6è C de Primària

Albert Martínez

Llengua anglesa
Laia Canelles 

Mireia Campos

Suport a Primària
Núria Puig

Pilar Alastrué

Mireia Campos

Júlia Marin

Educació Especial   
Hilari Arques

Educació Física   
Carme Gracia  i Ricard Galban

Educació Musical 
Pilar Alastrué 

Pere Caminal 

Oriol Peris

Albert Rueda

Suport TAC   
Albert Martínez

Educació Plàstica 
Tutors i David Creus

Vetlladors   
Àngel Sinués

Gerard Español

Míriam Gòmez

EQUIP DIRECTIU

Direcció                                                                                 
Núria Puig

Cap d’estudis Estudis                                                         
Mireia Campos

Secretaria                                                                             
Gerard Muntada