Quadre pedagògic 2019 – 2020

QUADRE PEDAGÒGIC CURS 2019-20

Tutoria d’Ed. Infantil 3 anys                                             Cristina Burgués
Tutoria d’Ed. Infantil 4 anys                                             Mireia Hernández
Tutoria d.Ed. Infantil 5 anys                                             Marta Valsecchi
Suport a Ed. Infantil                                                           Carme Gràcia

Tutoria de 1r de Primària                                                  Olga Canal
Tutoria de 2n de Primària                                                 Eulàlia Ros
Tutoria de 3r de Primària                                                  Montse Pascual
Tutoria de 4t de Primària                                                  Gerard Muntada
Tutoria de 5è de Primària                                                  Maribel Quílez
Tutoria de 6è de Primària                                                  Víctor Puyo i Adriana Díaz-Otero

Llengua anglesa                                                                   Nuria Vela i Mireia Campos
Llengua castellana C. Superior                                         Pilar Alastrué i Nuria Vela

Suport a Primària                                                                Núria Puig

Educació Especial                                                               Hilari Arques
Educació Física                                                                    Carme Gracia  i Ricard Galban
Educació Musical                                                                Pilar Alastrué i Pere Caminal
Suport TAC                                                                           Núria Vela
Educació Plàstica                                                                Tutors i David Creus
Biblioteca                                                                              Núria Puig
Vetlladors                                                                             Àngel Sinués, Gerard Español

 

EQUIP DIRECTIU

Direcció                                                                                 Núria Puig
Cap d’estudis Estudis                                                         Mireia Campos
Secretaria                                                                              Gerard Muntada