Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Drets d’Autors

Textos, imatges, videos i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de l’Escola Nabí o dels seus autors.
Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de l’Escola amb el seu i domicili social a:

ESCOLA NABÍ 
C/ Reis Catòlics, 38
Barcelona 08017