Les activitats extraescolars

Per què s’organitzen les activitats extraescolars?

A les activitats extraescolars els nens fan una bona activitat d’esbarjo, diferent de la que fan al llarg de la jornada escolar, una formació complementària, per bé que lúdica i relaxada. Alhora, les extraescolars han estat una gran solució per a aquelles famílies en què l’horari laboral dels pares no s’ajusta a l’horari escolar dels fills; els pares poden deixar els seus fills en un lloc segur i de confiança com és la mateixa escola, mentre els nens segueixen aprenent i divertint-se.

Quins criteris segueixen les activitats extraescolars de l’escola Nabí?

Les activitats que organitza l’Ampa, amb la plena col·laboració de l’escola, estan coordinades pels mateixos professors que imparteixen l’educació plàstica, educació física i educació musical dins l’horari lectiu: Ricard Galban i Pere Caminal. Tenir aquests mestres ens permet mantenir el mateix criteri pedagògic al llarg de tot el temps que els nostres fills i filles passen a l’escola.

Per què no hi ha més varietat d’activitats?

En primer lloc perquè estem en una escola petita i una diversitat excessiva es traduiria en grups massa petits que farien les activitats inviables. En segon lloc per una raó d’espais: les activitats programades ja ocupen tots els espais disponibles dins del marge horari raonable per a cada edat. La graella d’extraescolars comença a quarts de sis de la tarda i acaba entre dos quarts i les vuit del vespre. A més, considerem que és bo mantenir-nos fidels a les activitats que s’estan realitzant des de fa anys i que funcionen.
Tot i així, estem oberts a escoltar noves propostes i estudiar-ne la viabilitat. I en tercer lloc per no potenciar la desigualtat d’oportunitats; i aquí ens referim a l’anglès, sovint demanat com a extraescolar. Cal entendre que l’anglès, com les matemàtiques, la llengua catalana i la castellana, són matèries curriculars fonamentals, per entendre’ns, són les matèries la competència de les quals s’avalua en la prova d’avaluació de sisè.
Oferir una extraescolar d’anglès suposaria que no tothom la podria gaudir per raons estrictament econòmiques i, per tant, implicaria generar una via de desigualtat d’oportunitats en la que nosaltres, com a AMPA d’una escola pública, no podem ni tampoc volem contribuir. Això no vol dir que no fem res per provar de millorar les coses per a tothom: volem destacar una iniciativa igualitària que s’estrena aquest curs (comencem aquest gener!!!): el reforç de conversa en anglès que faran pares anglòfons voluntaris dins l’horari escolar.

Participació en activitats extraescolars
curs 2016-2017

El 60% d’alumnes de l’escola fa alguna activitat extraescolar.

 

Què fa la comissió?

Fem una tasca de control i de supervisió de l’organització de les activitats, tot treballant conjuntament amb els coordinadors i amb la secretària de l’Ampa, la Marina Cuesta, que s’ocupa de tota la tasca administrativa, i vetllant perquè el pressupost s’ajusti a les quotes que paguen els pares i els sous que cobren els monitors.

Com beneficia als pares la feina de la comissió?

En el fet que treballem per a què les activitats s’ajustin tant a les demandes dels pares com al criteri pedagògic de l’escola, per a què les persones que atenen els nostres fills siguin d’absoluta confiança (mateixos especialistes que en horari lectiu i majoria de monitors i professors ex-alumnes de l’escola Nabí), per a què les quotes siguin ajustades, per a què el nombre de monitors sigui l’adequat pel que fa al nombre de nens inscrits, i per a què, gràcies a la Dolors, responsable del servei de biblioteca i del control de sortida dels nens i nenes cap a casa en acabar l’activitat, els nens sempre estiguin ben atesos.