La gestió econòmica

Què fem a la comissió d’economia?

A la comissió d’economia (i finances, com fem broma que es diu) ens mirem els diners, tant en el sentit literal (els observem de ben a prop) com en el sentit de tenir-ne cura: vetllem perquè fins a l’últim cèntim quadri.  A principis de cada curs preparem i establim el pressupost que regirà l’activitat de l’AFA fins a agost de l’any següent. Per fer això, ens basem en el pressupost anterior i, és clar, en la situació de cada curs que comença. El pressupost de l’AFA s’ha d’aprovar per l’assemblea general de l’associació.
Durant el curs la feina consisteix en administrar els diners, analitzar periòdicament el compliment dels pressupostos, veure per cada partida del pressupost on fallem i on anem bé i buscar-ne les causes. També ens encarreguem de pensar i valorar en quins àmbits podem fer les coses de forma diferent i estalviar.
Aquesta comissió, a més de dur-la els responsables d’economia (i finances) i la junta directiva de l’AFA , és la Doris Moreno, la secretària, qui realment hi és en el dia a dia, qui ens alerta dels problemes i de quan cal prendre decisions.

Els rebuts: què paguem?

El rebut que emetem sempre ve desglossat per conceptes. No obstant, per aclarir del tot els dubtes, aquí teniu una taula explicativa de tots els diferents conceptes que poden composar un rebut. S’ha de tenir en compte que excepte el concepte “activitats complementàries”, que és present en tots els rebuts des de P3 fins a 6è, la resta hi són o no en funció de si s’ha contractat la mitja pensió (menjador) i en funció del curs de cada infant. I és que no tots els cursos es facturen igual. Així, per posar un exemple, en el rebut de parvulari no trobareu les colònies, i en els cursos que sí van de colònies (de 1r a 6è), els imports varien en funció d’on es va; el mateix passa amb la quota dels llibres compartits. Un altre exemple és la piscina. Hi és present entre P5 i 3r, però la resta de cursos no hi van, per tant, lògicament, no hi és al rebut. Doneu un cop d’ull a la taula per saber quins són els conceptes, en quins cursos, quant paguem per rebut, què hi entra i quants rebuts facturem per curs escolar.
Què paguem?Quant paguem?Què hi entra?        Quants rebuts facturem per curs?
Activitats complementàries
de P3 a 6è
48,00 ۥ Sous dels 3 mestres especialistes
• Sou de la persona administrativa
• Gestoria
• Totes les sortides
• Material escolar i de plàstica
• Assegurances mèdica
i responsabilitat civil
10
Piscina 
de P5 a 3r
22,50 €• Transport i servei
(Can Caralleu)
8
Colònies
de 1r fins a 6è
 16,30 €- 24 €• Transport i servei8+1 de regularització
Mitja pensió121,54 €• Menú
• Monitoratge: dinar
i espai no lectiu de migdia
10
Llibres compartits
de 1r a 6è
 6,00 € – 39,70 €• Compra de llibres
• Manteniment anual
(folres, etiquetes)
1 (1r a 4t) / 2 (5è i 6è)

Rebut que inclou tots els apartats de la taula

Una imatge gràfica val per mil paraules: aquí teniu un gràfic que representa un rebut d’un curs entre 1r i 6è d’un infant que va al menjador. Tingueu en compte que aquest rebut conté un concepte que només es factura entre 1 i 2 cops l’any, el dels llibres compartits (per a “colònies” i “llibres compartits” els valors del gràfic són una mitjana entre els dos valors que surten a la taula).

Com podem ajudar?

De vegades ens trobem que hem de reparar alguna cosa, que hem de comprar algun material, que ens cal assessorament professional per temes concrets, etc. i que, evidentment, això suposa d’entrada una despesa extra. En aquest sentit tenim dues opcions: pagar o buscar l’ajut desinteressat de les famílies. Ens sembla que demanar l’ajut és una opció que compleix dos objectius: per una banda estalviem i per l’altra contribuïm a la implicació de les famílies en el dia a dia de l’escola, cosa que sempre s’agraeix i és agraït de fer! Així doncs, quan rebeu un correu de demanda d’ajuda, ja sabeu!

Lola Moreno i Joana Light s’encarreguen aquest curs de la gestió econòmica de l’AFA.