gina

Fira 2012 – II·Iuminar a mà sobre la planxa

En realitzar un gravat sobre una planxa tenim dues possibilitats. Una és estampar-la a un sol color, el qual ens permet obtenir tantes còpies com volem. L’altra és pintar-la amb diferents colors; en aquest cas, tan sols podrem treure’n un exemplar, donat que en cada impressió ens queda menys tinta.