11

Escultures de Fusta

Els materials residuals de fusteria i de torner són també adequats pels treballs en volum. D’aquest treball amb fusta en diem collage corpori. Inicialment, no s’ha de portar cap idea preconcebuda abans de veure Ies fustes, ja que el treball surt millor i més Iliure si és suggerit per les pròpies formes trobades, així sorgeixen idees que d’altra manera no s’obtindrien. Un cop construït el treball, el pinten, però no a totes les edats, n’hi ha que s’estimen més deixar-lo sense pintar o pintar molt poc, mantenint la puresa de la forma o potenciant les propietats la calidesa de la fusta.