Inici

L’Escola Nabí inicia la seva tasca educativa l’any 1972 a la zona de Vallvidrera.
Nabí s’inicia com a escola privada, sense ànim de lucre, en règim de Cooperativa de Treballadors. Per a les famílies, s’estableix un sistema de quotes baremades amb la intenció de què aquest gradat econòmic faci possible un ajust quant a l’esforç que les famílies han de fer respecte del cost de l’educació de llurs fills.
Eren temps difícils per a l’educació. L’any 72, molt abans encara de l’establiment de la democràcia al nostre país, ens trobem en un moment en què una escola coeducativa, catalana, laica… havia de tenir una caire gairebé clandestí per a la seva supervivència.
Malgrat aquesta conjuntura, un grup de docents comencen aquesta escola amb il·lusió i amb la voluntat de l’exercitació de la pròpia llibertat, lluitant pel que aleshores ens podíem pensar que era una utopia, però estant certs de què aquella utopia tenia grans possibilitats de fer-se realitat.
Aquest grup de docents el formaven: Elisa Moragas i Badia a la direcció, Mireia Català i Agràs, Enric Vilaplana i Lapena, Josepa Gómez i Bruguera, Rosa Ma. Ramírez i Palau, Artur Noguerol i Rodrigo, Roser Oller i Montià.

 

Escola pública

Després de moltes gestions i reivindicacions finalment l’any 1988 Nabí passa a ser centre escolar públic de la Generalitat de Catalunya en virtut de la Llei CEPEPC (Col.lectiu d’Escoles per a l’Escola Pública Catalana).
El setembre de 1993 s’inaugura un nou edifici escolar per donar ubicació definitiva a l’Escola de Vallvidrera, al carrer de Reis Catòlics nº 38. Al llarg dels anys havíem fet estada a Mont d’Orsà nº 4 (des del 72 fins 92), a Reis Catòlics nº 7 (des del 75 fins al 93) i a Casetes nº 24 (des del 88 al 93).
Elisa Moragas i Badia va exercir la direcció de l’Escola des de la seva fundació fins l’any 92, Josepa Gómez i Bruguera va ser directora des de l’any 92 fins al 99, Olga Gil i Borràs va ser directora des de l’any 99 fins al 04. Núria Puig Forcada va ser directora des del 2005 – 2013. Del 2013 al 2017 ho va ser la Montserrat Creuheras Margenat i des del 2017 fins ara ho torna a ser la Núria Puig Forcada.
L’equip de docents de l’Escola s’ha mantingut força estable al llarg dels anys i això ha permès poder tirar endavant el nostre Projecte Educatiu, que s’ inspira en la Pedagogia Freinet.