L’ESCOLA NABÍ

PRESENTACIÓ

L’escola Nabí ofereix educació infantil i primària (de 3 a 12 anys). És una escola d’una línia a pocs metres de la població de Vallvidrera i al bell mig del bosc de Collserola. Ofereix un servei de menjador, acollida matinal i activitats extraescolars de música, esports, teatre musical en anglès, dansa i robòtica. L’escola disposa d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

L’Escola inspira el seu Projecte Educatiu en la pedagogia Freinet. El Projecte Educatiu és compartit per tot l’equip de docents. Entenem l’Educació com la formació integral de la persona, tenint en compte els aspectes intel•lectuals, emocionals i socials.

L’Escola Nabí inicia la seva tasca educativa l’any 1972 a la zona de Vallvidrera. El fet d’ubicar l’Escola a Vallvidrera es deu a la voluntat de treballar per a un barri, un barri poblat, però menys urbà i en plena natura. Així mateix, aquesta ubicació privilegiada, conjuntament amb les dimensions petites i abastables dels edificis, han fet de l’escola una institució familiar, humana i acollidora al llarg de tots aquests anys.