Documents

Aquí podeu trobar diferents documents de l’escola i la comunitat educativa.

Projecte lingüístic

Projecte lingüístic Escola Nabí 2018

Pla TAC

Projecte TAC Escola Nabí 2018

NOFC

Document NOFC Escola Nabí 2018

Projecte Educatiu de Centre

PEC Escola Nabí

Projecte Educatiu de Zona

Tots els centres educatius públics de Sarrià-Sant Gervasi participen d’un un projecte educatiu comú centrat en desenvolupar una educació integral i de qualitat que faciliti que els infants i joves esdevinguin persones competents i ciutadans responsables per a la societat del segle XXI. La xarxa de centres públics (0-18) de Sarrià-Sant Gervasi està formada per 6 escoles bressol municipals, 6 escoles d’educació infantil i primària, 2 instituts d’educació secundària, 1 institut-escola, 1 escola oficial d’idiomes i 1 centre d’educació especial.

Aquest projecte compta amb la implicació i el suport del servei educatiu, la inspecció educativa i el districte.