Projecte lingüístic

Projecte lingüístic Escola Nabí 2018

Pla TAC

Projecte TAC Escola Nabí 2018

NOFC

Document NOFC Escola Nabí 2018

Projecte Educatiu de Centre

PEC Escola Nabí

Projecte Educatiu de Zona

Tots els centres educatius públics de Sarrià-Sant Gervasi participen d’un un projecte educatiu comú.

Aquest projecte compta amb la implicació i el suport del servei educatiu, la inspecció educativa i el districte.

Pla d’organització 2021-2022

Pla elaborat a partir de totes les indicacions del Departament d’Educació i seguint estrictament, com se’ns demana, les mesures sanitàries i de seguretat.