Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Escola Nabí

Carrer Elisa Moragues, 38
08017 Barcelona

Tel. 93.406.84.08

Horari de la Secretaria de l’AFA:
de 9 a 14 h de dilluns a divendres
Doris Moreno Moya
afa@nabi.cat