Consell

Al consell intentem buscar solucions als problemes que creiem més importants, fem agraïments i dinàmiques per conèixer-nos més!