Bústia de Suggeriments AFA Nabí

Aquesta bústia ofereix a les famílies una via per fer arribar suggeriments i queixes a la junta de l’AFA, amb el compromís d’aquesta de donar una resposta ràpida. També es poden enviar comentaris i felicitacions, o altres observacions que no requereixin resposta.

Les persones que presentin una queixa o suggeriment hauran d’identificar-se, indicant el seu nom i cognom, i un mitjà de contacte. En el cas de comunicacions anònimes, evidentment, no podrem proporcionar una resposta personalitzada.

La junta nombrarà dues persones per gestionar els suggeriments i les queixes presentades; les atendran, les analitzaran i tramitaran oportunament la seva resposta o resolució. En els casos en els quals l’assumpte es refereixi a una comissió de l’AFA o sigui un tema de l’escola, les persones designades l’enviaran a la comissió o a l’escola i en alguns casos seran ells qui respondran.

La junta es compromet a donar resposta a la persona que presenti el suggeriment o la queixa amb la seva resolució en un termini màxim de 15 dies a partir de la seva recepció, o com a mínim a informar sobre els progressos realitzats fins a la data i el termini previst per tenir una resposta o resolució.

Tots els suggeriments i queixes seran registrades, des de la seva recepció fins la seva resolució.

Bústia de Suggeriments AFA Nabí

2 + 0 = ?