Al Nabí compartim els llibres

La socialització de llibres de text

Què és la “Socialització de llibres”?

Des de ja fa uns quants anys, a l’Escola Nabí nenes, nens, mestres, pares i mares estem participant i gaudint d’un projecte de socialització dels llibres de text. I què vol dir això de la “socialització dels llibres de text”? Que la majoria dels llibres que els nens i nenes fan servir des de 1r fins a 6è es compren col·lectivament des de l’AMPA, es deixen a l’escola i any rera any es reutilitzen pels cursos que passen. D’aquesta manera, a l’inici de cada curs escolar només cal comprar individualment els llibres tipus quadern i algun llibre de lectura. Per contribuir a la compra col·lectiva dels llibres socialitzats, en el rebut del mes de novembre es paga una quota de manteniment que també serveix per renovar-ne els deteriorats. Aquesta quota varia entre els 6€ anuals del curs de 1r fins als 39€ anuals del curs de 6è. A final de curs es fa una crida entre els pares i mares per revisar l’estat dels llibres, arreglar els que estan malmesos i, conjuntament amb els mestres fer una proposta de recanvi si s’escau.

Aquests són el llibres que farem servir aquest curs     Llibres escolars curs 16-17

Quin és l’objectiu de la Socialització?

Aquest projecte permet disminuir el cost econòmic que representa la compra de llibres per a les famílies, facilitant-hi l’accés a tot l’alumnat. Així mateix, permet reduir els residus generats i fomenta entre els nens i les nenes el respecte pel material comunitari. És important remarcar que el projecte de socialització es fonamenta en una subvenció a què es poden acollir les ampes de totes les escoles de Catalunya, tant les públiques com les privades (concertades). Que es faci o no depèn doncs de les ampes i dels equips docents de les escoles.

Quant ens hem gastat i quant ens gastaríem sense socialització?

Comparació de preus per cursos (en euros)

 

Què s’ha pagat en llibres?

Comparació de preus per escoles en euros (els exemples són reals, no són mitjanes. S’ha omès expressament el nom de les escoles concertades que surten al gràfic)

Belén Mezquita s’encarrega aquest any del projecte