L’AFA

Què és l’AFA?

L’AFA és l’Associació de Famílies de l’Escola Nabí. L’AFA ha treballat des de sempre colze a colze amb l’escola per donar suport al projecte pedagògic diferenciat. En aquest sentit, des de l’AFA es contracta personal docent especialista per donar més presència a l’educació de l’expressió plàstica, musical i física dels infants.

A més, l’AFA s’encarrega d’organitzar i gestionar diversos serveis com ara el de menjador, acollida acollida i activitats extraescolars, així com donar suport a activitats educatives incloses en l’horari escolar.

A més, com tota AFA, s’organitzen comissions de treball de les famílies que promouen la seva participació en la dinàmica general de l’escola i enforteixen la comunitat educativa. Entre les comissions trobem l’encarregada de la millora de l’entorn natural, la promoció del camí escolar o l’organització de xerrades pedagògiques.

Com ens organitzem?

L’AFA de l’escola està constituïda per totes les famílies de l’escola. Compta amb una junta directiva i comissions de treball formades per famílies. L’assemblea és el màxim òrgan de l’associació.

En l’administració de l’AFA hi treballa una persona encarregada del dia a dia de la gestió dels serveis que s’organitzen.

Junta Directiva

Rebecca Gale (2n i 6è) –Presidència

Marta Busquets (P3 i 1r) – Vicepresidència

Patrícia Rovira (P5) – Secretaria

Lola Moreno (2n i 5è) – Tresoreria

Laia Llorca (2n) – Vocalia

Joana Lightt (5è) – Vocalia

Pau Guillamet (2n i 5è) – Vocalia

Assemblea general d’AFA

És la reunió a la que hi són convocades totes les famílies. D’acord a un ordre del dia proposat per la junta directiva i d’acord amb l’activitat de les comissions de treball, es discuteixen i s’aproven aspectes de funcionament de l’AFA. S’organitzen de forma periòdica durant tot el curs i es recull acta dels temes tractats i els acords, que està a disposició de totes les famílies, prèvia sol·licitud a la Secretaria de l’AFA.

L’assemblea general extraordinària es realitza una vegada a l’any per a l’aprovació del pressupost i d’altres decisions constitutives.

Responsable de l’administració de l’AFA

Doris Moreno Moya

afa@nabi.cat

Activitat de l’AFA

Des de l’AFA es treballa en dues direccions:

1. L’organització i gestió de serveis (tant en horari extraescolar com escolar).

Serveis de l’AFA:

  • Sisena hora (mestres especialistes)
  • Natació (de P5 a 3r, en horari escolar)
  • Servei de menjador i temps de lleure de migdia
  • Activitats extraescolars
  • Acollida matinal
  • Casalet i casal d’estiu

2. Participació de les famílies en la vida de l’escola.

Les comissions de treball són el motor de l’AFA. Algunes tenen una tasca puntual cada curs, mentre que altres impliquen el seguiment de serveis. Durant cada curs escolars es poden crear noves comissions, segons propostes o necessitats detectades.