L’AFA

Què és l’AFA?

L’AFA és l’Associació de Famílies de l’Escola Nabí. L’AFA ha treballat des de sempre colze a colze amb l’escola per donar suport al projecte pedagògic diferenciat. En aquest sentit, des de l’AFA es contracta personal docent especialista per donar més presencia a l’educació de l’expressió plàstica, musical i física dels infants.

A més, l’AFA s’encarrega d’organitzar i gestionar diversos serveis com ara el de menjador, l’acollida i les activitats extraescolars, així com donar suport a activitats educatives incloses en l’horari escolar.

A més, com tota AFA, s’organitzen comissions de treball de les famílies que promouen la seva participació en la dinàmica general de l’escola i enforteixen la comunitat educativa. Entre les comissions trobem l’encarregada de la millora de l’entorn natural, la promoció del camí escolar o l’organització de xerrades pedagògiques.

Com ens organitzem?

L’AFA de l’escola està constituïda per totes les famílies de l’escola. Compta amb una junta directiva (actualment una Coordinadora formada per deu persones) i comissions de treball formades per famílies. L’assemblea és el màxim òrgan de l’associació.

En l’administració de l’AFA hi treballa una persona encarregada del dia a dia de la gestió dels serveis que s’organitzen.

Junta Directiva

Rebecca Gale (1r i 5è) –Presidència

Laia Llorca (p5) – Vicepresidència

Natalia Baqué (3r) – Secretaria

Rebecca Gale (p5 i 4t) – Sotsecretaria

Lola Moreno (p5 i 3r) – Tresoreria

Jordi Basomba (5è)- Sotstresoreria

Laia Bergadà (p5 i 4t) – Vocalia

Joan Guasch (3r i 5è) – Vocalia

Marina Jover (p4)- Vocalia

Mireia Forner (p5) – Vocalia

Assemblea d’AFA

És la reunió a la que hi están convocades totes les famílies. D’acord a un ordre del dia proposat per la Coordinadora i d’acord amb l’activitat de les comissions de treball, es discuteixen i s’aproven aspectes de funcionament de l’AFA. S’organitzen de forma períodica al llarg del curs i es recull acta dels temes tractats, que està a disposició de totes les famílies.

L’assemblea extraordinària es realitza una vegada a l’any per a l’aprovació del pressupost i d’altres decisions constitutives.

Responsable de l’administració de l’AFA

Doris Moreno Moya

afa@nabi.cat

Activitat de l’AFA

Des de l’AFA es treballa en dues direccions:

1. L’organització i gestió de serveis (tant en horari extraescolar com escolar.

Serveis de l’AFA:

  • Sisena hora (mestres especialistes)
  • Natació (de P5 a 3r, en horari escolar)
  • Servei de menjador
  • Extraescolars
  • Acollida
  • Casalet i casal d’estiu

2. Participació de les famílies en la vida de l’escola.

Les comissions de treball són el motor de l’AFA. Algunes tenen una tasca puntual al curs, mentre que altres impliquen el seguiment de serveis. Igualment se’n poden crear durant el curs, segons propostes o necessitats detectades.

Comissió menjador

La comissió menjador treballa conjuntament amb l’empresa de catering Ecoarrels, S.L. per poder oferir als nens i nenes que es queden a l’escola un menú equilibrat, variat i sa. A més, treballa amb l’equip de monitoratge per assegurar que les activitats desenvolupades durant l’estona del migdia siguin coherents amb el sistema pedagògic de l’escola.

Comissió comunicació

Encarregada de gestionar els continguts de la pàgina web i del disseny d’eines per facilitar la comunicació de les famílies amb l’AFA i l’escola.

Gestió i Economia

Responsable de l’administració del pressupost i la gestió econòmica, fiscal i laboral de l’AFA. S’encarrega de l’elaboració del pressupost anual del curs, del que se’n deriva el preu de les quotes. Aquesta comissió treballa i fa el seguiment de la persona responsable de l’administració de l’AFA. Una part de la tasca gestora és contractada a una empresa especialitzada.

Comissió camí escolar

La comissió treballa perquè el camí a l’escola sigui segur, agradable i per fomentar l’anar a peu!

El Camí Escolar és un projecte de ciutat per la formació i l’educació en valors des de l’autonomia, la solidaritat i la bona convivència: un itinerari senyalitzat que facilita que els infants vagin i tornin a peu a l’escola de manera segura.

Comissió casal i casalet

Casalet: les tardes de la jornada intensiva de juny s’organitzem, d’acord amb la línia pedagògica de l’escola, activitats lúdiques per als nens i nenes.

Casal d’estiu de juliol: S’organitzen activitats lúdiques de 9 a 17h.

Totes dues activitats s’adrecen a infants de P3 a 6è de l’escola, però també és obert a infants d’altres escoles.

 

Comissió Farigola

La comissió Farigola s’encarrega de cuidar l’entorn natural de l’escola i dels seus voltants.

També promou l’ús de l’Aula Natura (que es troba vora del pantà), i participa del projecte d’Escola Verda (una xarxa de la que la nostra escola en forma part).

Voluntariat

Organitza el voluntariat per a diferents activitats escolars que tenen suport de famílies: acompanyaments a piscina, reforç de lectura, suport de conversa d’anglès.

Comissió Freinet

La Comissió va néixer l’any 2016 per commemorar el 120è aniversari de Célestin Freienet, conèixer la seva proposta pedagògica que inspira el projecte pedagògic de l’escola. Després de la commemoració, la Comissió organitza “Cafès Pedagògics” per oferir un espai on les famílies i l’escola dialoguin sobre temes que interessen i preocupen de l’educació dels nostres fills i filles.

Comissió Imagina

Comissió Imagina El dia de treballar tots i totes per l’escola: arreglem, pintem, muntem, dinem i assistim al concert dels nens. La fem un dissabte de primavera.

Responsables: Pares i mares de 3r

Comissió llibres compartits

Des del curs 2003/04 s’ha implementat el projecte de socialització de llibres de text i diccionaris, progressivament fins arribar a la gairebé totalitat des del curs 2006/07. Els llibres de text es comparteixen i amb això s’aconsegueix un estalvi mitjà anual de 84€ per infant. Les famílies paguen una quota anual d’entre 6 a 39 euros (en funció del curs) perquè s’adquireixen nou materials que cal reemplaçar o adquirir de nou.