L’AFA

Què és l’AFA?

L’AFA és l’Associació de Famílies de l’Escola Nabí. L’AFA ha treballat des de sempre colze a colze amb l’escola per donar suport al projecte pedagògic diferenciat. En aquest sentit, des de l’AFA es contracta personal docent especialista per donar més presencia a l’educació de l’expressió plàstica, musical i física dels infants.

A més, l’AFA s’encarrega d’organitzar i gestionar diversos serveis com ara el de menjador, l’acollida i les activitats extraescolars, així com donar suport a activitats educatives incloses en l’horari escolar.

A més, com tota AFA, s’organitzen comissions de treball de les famílies que promouen la seva participació en la dinàmica general de l’escola i enforteixen la comunitat educativa. Entre les comissions trobem l’encarregada de la millora de l’entorn natural, la promoció del camí escolar o l’organització de xerrades pedagògiques.

Com ens organitzem?

L’AFA de l’escola està constituïda per totes les famílies de l’escola. Compta amb una junta directiva (actualment una Coordinadora formada per deu persones) i comissions de treball formades per famílies. L’assemblea és el màxim òrgan de l’associació.

En l’administració de l’AFA hi treballa una persona encarregada del dia a dia de la gestió dels serveis que s’organitzen.

Junta Directiva

Silvia Puente (2n) –Presidència

Laia Llorca (p5) – Vicepresidència

Natalia Baqué (3r) – Secretaria

Rebecca Gale (p5 i 4t) – Sotsecretaria

Lola Moreno (p5 i 3r) – Tresoreria

Jordi Basomba (5è)- Sotstresoreria

Laia Bergadà (p5 i 4t) – Vocalia

Joan Guasch (3r i 5è) – Vocalia

Marina Jover (p4)- Vocalia

Mireia Forner (p5) – Vocalia

Assemblea d’AFA

És la reunió a la que hi están convocades totes les famílies. D’acord a un ordre del dia proposat per la Coordinadora i d’acord amb l’activitat de les comissions de treball, es discuteixen i s’aproven aspectes de funcionament de l’AFA. S’organitzen de forma períodica al llarg del curs i es recull acta dels temes tractats, que està a disposició de totes les famílies.

L’assemblea extraordinària es realitza una vegada a l’any per a l’aprovació del pressupost i d’altres decisions constitutives.

Responsable de l’administració de l’AFA

Doris Moreno Moya

afa@nabi.cat