L’AFA

Què és l’AFA?

L’AFA és l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Nabí. L’AFA de l’Escola Nabí ha treballat des de sempre colze a colze amb l’escola per donar suport al projecte pedagògic diferenciat. El suport més emblemàtic és que des de l’AFA tenim contractats 3 mestres especialistes en plàstica, educació física i música. A més a més, com tota AFA, ens encarreguem de fomentar i gestionar diversos serveis i activitats.

Com ens organitzem?

L’AFA de l’escola està constituïda per la junta directiva, la junta de l’AFA (vocals i responsables de comissions), la secretaria i tot el col·lectiu de mares i pares.

Junta Directiva

Silvia Puente (1r) –Presidència

Laia Llorca (p4) – Vicepresidència

Natalia Baqué (2n) – Secretaria

Rebecca Gale (p4 i 3r) – Sotsecretaria

Lola Moreno (p4 i 2n) – Tresoreria

Jordi Basomba (4t i 6è)- Sotstresoreria

Laia Bergadà (p4 i 3r) – Vocalia

Joan Guasch (2n i 4t) – Vocalia

Marina Jover (p3)- Vocalia

Mireia Forner (p4) – Vocalia

Junta de l’AFA

Està constituïda per la junta directiva i les persones que s’encarreguen de les comissions, i també d’ altres mares i pares que participen del debat i treballen en les comissions puntualment o permanent. Les reunions de la Junta són obertes a tot el col·lectiu de mares i pares.

 

Secretària de l’AFA

Laura Bosquet Domènech

afa@nabi.cat

Comissió menjador

La comissió menjador treballa conjuntament amb l’empresa de catering Ecoarrels, S.L. per poder oferir als nens i nenes que es queden a l’escola un menú equilibrat, variat i sa. A més, treballa amb l’equip de monitoratge per assegurar que les activitats desenvolupades durant l’estona del migdia siguin coherents amb el sistema pedagògic de l’escola.

Comissió llibres compartits

Des del curs 2003/04 s’ha implementat el projecte de socialització de llibres de text i diccionaris, progressivament fins arribar a la gairebé totalitat des del curs 2006/07. Els llibres de text es comparteixen i amb això aconseguim un estalvi mitjà anual de 84€ per nen.

Responsable:
Belén Mezquita (2n i 4t)

Servei d’Acollida

Servei que fem de 8 a 9h del matí. Si hem de ser a la feina abans de les 9h, podem deixar els nens al servei d’acollida. El temes a treballar són: l’estudi de les quotes, espais utilitzats pel servei, control de les inscripcions, estudiar noves propostes.

Comissió comunicació

Encarregada dels continguts de la pàgina web, elaboració d’enquestes…

Responsable:
Riccardo Piattelli (4t i 6è)
Sílvia Miralles
Ana Ariño
Mireia Forner

Comissió Aula de Natura

Encarregada de facilitar que l’escola pugui disposar d’una nova aula, aquesta ubicada enmig del bosc i que és coherent amb moltes dinàmiques que treballa l’escola.

Responsable:
Natàlia Baqué (1r)

Gestió i Economia

Control de la gestió econòmica, fiscal i laboral de l’AMPA. S’encarrega de l’elaboració del pressupost anual de l’AMPA per determinar les quotes mensuals per alumne.

Comissió camí escolar

Treballem per un camí segur, agradable i per fomentar l’anar a peu! El Camí Escolar és un projecte de ciutat per la formació i l’educació en valors des de l’autonomia, la solidaritat i la bona convivència: un itinerari senyalitzat que facilita que els infants vagin i tornin a peu a l’escola de manera segura.

Comissió Comfort

Millora d’aspectes d’eficiència energètica de l’edifici de l’escola i de qualitat ambiental de les aules

Responsable:
Bernd Colmar (P5)

Comissió Nabígresca

Realització d’una Festa i mobilització de pares i mares que generin recursos disponibles a necessitats i millores de l’escola.

Responsable:
Carolina Bolea (3r)

Comissió xerrades

Es proposa fer 2 xerrades al llarg de l’any.

Responsable:
Eva Pérez (P5 i 3r)

Comissió casal i casalet

Casalet/tardes de la jornada intensiva (Juny): Organitzem, d’acord amb la línia pedagògica de l’escola, activitats lúdiques per als nens i nenes. Casal d’estiu i Colònies de juliol: S’organitzen activitats lúdiques de 9 a 17h i a partir de P4 també es poden fer colònies.
Responsables:

Miriam Arboix (1r i 4t)
Queralt Ferrer (3r )

Comissió casal i casalet

El dia de treballar tots i totes per l’escola: arreglem, pintem, muntem, dinem i assistim al concert dels nens. La fem un dissabte de maig.

Responsables:
Pares i mares de 3r

Comissió Solidària

Donar recorregut i promocionar la quota social voluntària que aporta recursos d’escolarització per a famílies amb situació socioeconòmica més complexe.

Responsable:
Marisa Aguirre (P4 i 4t)