Activitats musicals

“La música és integradora de les facultats de la persona ja que, a més de potenciar vivencialment la vida de tots els sentits i de propiciar la llibertat i l’eurítmia corporals, necessita i estimula la intel·ligència, la memòria, la voluntat en la creació i en la comunicació des de l’àmbit més íntim, personal i compromès vivencialment de la persona.”Joaquim Maideu

Adreçat a nens i nenes de parvulari 5 fins a secundària. També oberta als pares i mares de l’escola i ex alumnes.

L’objectiu és educar en la interpretació i creació musical, tant vocal com instrumental. Partim dels coneixements previs adquirits, per tal de desenvolupar les capacitats musicals, a partir del cos, educant la veu, l’oïda i el sentit rítmic vivencial.

Iniciació Musical

Als més petits oferim classes d’iniciació musical, fent una sensibilització a partir de la veu, la dansa, el ritme, la interpretació amb instruments Orff i l’audició, i al llarg del curs alumnes de l’escola els fan una presentació dels instruments que estudien. A partir de segon de primària els alumnes poden triar l’instrument que volen aprendre a tocar.

Escola de Música

L’escola de Música ofereix:

  • Percussió i conjunt instrumental (a partir de 2n)
   Dilluns 17:15-18:00h, 40,50€/mes
  • Llenguatge Musical I (3r i 4t)
   Dimarts 17:15-18:00h, 40,50€/mes
  • Percussió i Bateria (a partir de 2n)
   Dilluns 18:00-20:00h, 42,25€/mes
  • Flauta travessera (a partir de 2n)
   Dijous 17:15-20:00h, 42,25€/mes
  • Flauta de bec (a partir de 2n)
   Dimarts 18:00-20:00h, 42,25€/mes
  • Guitarra (a partir de 2n)
   Dijous 17:15-20:00h, 42,25€/mes
  • Violí (a partir de 2n)
   Dimarts 17:15-20:00h, 42,25€/mes
  • Saxofon (a partir de 3r)
   Dijous 17:15-20:00h, 42,25€/mes
  • Piano (a partir de 2n)            
   Dimarts, dimecres i dijous 17:15-20:00h, 42,25€/mes

  Les classes d’instrument són de: 30 – 45 o 60 minuts, tenint en compte l’edat de l’alumnat.

  La iniciació d’alguns instruments es treballarà en parelles.

  Percussió, moviment i cant, és una activitat pensada per als més petits on s’iniciarà el treball instrumental, el moviment corporal (aprendre a moure’s seguint la música i creant petites coreografies) i el cant.

  Percussió i conjunt instrumental, activitat pensada per a crear un grup de percussió.

  Les activitats de música estan coordinades per en Pere Caminal.