Activitats musicals

“La música és integradora de les facultats de la persona ja que, a més de potenciar vivencialment la vida de tots els sentits i de propiciar la llibertat i l’eurítmia corporals, necessita i estimula la intel·ligència, la memòria, la voluntat en la creació i en la comunicació des de l’àmbit més íntim, personal i compromès vivencialment de la persona.”Joaquim Maideu

Adreçat a nens i nenes de parvulari 5 fins a secundària. També oberta als pares i mares de l’escola i ex alumnes.

L’objectiu és educar en la interpretació i creació musical, tant vocal com instrumental. Partim dels coneixements previs adquirits, per tal de desenvolupar les capacitats musicals, a partir del cos, educant la veu, l’oïda i el sentit rítmic vivencial.

Iniciació Musical

Als més petits oferim classes d’iniciació musical, fent una sensibilització a partir de la veu, la dansa, el ritme, la interpretació amb instruments Orff i l’audició, i al llarg del curs alumnes de l’escola els fan una presentació dels instruments que estudien. A partir de segon de primària els alumnes poden triar l’instrument que volen aprendre a tocar.

Escola de Música

L’escola de Música ofereix:

 • Iniciació musical i llenguatge
 • Bateria
 • Flauta de bec
 • Flauta travessera
 • Guitarra
 • Piano
 • Violí
 • Conjunt instrumental Orff (Iniciació a l’instrument a través dels instruments Orff: xilòfons, timbales, percussió diversa, etc….)
 • Grup de Percussió
 • Saxofon
 • Gralla

Les classes d’Instrument i Cant són individuals, excepte les classes del primer any de: flauta de bec, violí, i guitarra, que seran col·lectives (dos alumnes màxim). Les nenes i els nens que els costi saber quin instrument aprendre, l’escola els ofereix iniciar-se instrumentalment en el Conjunt instrumental Orff

Les activitats de Conjunt instrumental Orff I i II és realitzaran amb un mínim de 5 nens.
Els nens i nenes que fan instrument o conjunt instrumental Orff també han de fer llenguatge musical. Les classes de llenguatge musical són imprescindibles per aprendre a llegir partitures.

Els antics alumnes de música mantindran la plaça i podran triar horari, tenint en compte que els nens i nenes més petits tenen preferència, així com l’alumnat d’Iniciació musical, que disposarà de les primeres hores. A la butlleta d’inscripció podeu indicar quin horari preferiu i procurarem satisfer-vos.

Horari

ESCOLA DE MÚSICADIESHORARI
 Iniciació musical  (P5 , 1r, 2n)Dimarts17:15 a 18:00 h
 Llenguatge musical I (3r i 4t) * Dimarts 17:15 a 18:00 h
Llenguatge musical II (5è i 6è) * Dijous 17:15 a 18:00 h
Conjunt Instrumental (a partir de 2n) Dilluns17:15 a 18:00h
Grup Percussió (a partir de 2n)Dilluns 18:00 a 20:00 h
Bateria (a partir de 3r)Dilluns 18:00 a 20:00 h
Flauta de bec (a partir de 2n)Dimarts18:00 a 20:00 h
Flauta travessera (a partir de 2n)Dijous17:15 a 20:00 h
Guitarra (a partir de 3r)Dijous17:15 a 20:00 h
Piano (a partir de 2n)Dimarts, dimecres i dijousa partir 17:15 h
Violí (a partir de 2n)Dimarts17:15 a 20:00h
Grup de percussió (2n, 3r, 4t, 5è i 6è)Dilluns18:00 a 20:00h
Saxofon (a partir de 3r)Dijous17:15 a 20:00h
Gralla (a partir de 3r)Dimarts18:00 a 20:00h

* S’hi han d’inscriure els alumnes que fan instrument (individual, col·lectiu o llenguatge musical)

PREUS Activitats Música

 • – Iniciació musical = 42,25€/mes
 • – Iniciació musical o Llenguatge musical + 30 minuts instrument = 81,50€/mes
 • – Iniciació musical o Llenguatge musical + 45 minuts instrument classe col·lectiva = 80,50€/mes
 • – Iniciació musical o Llenguatge musical + 45 minuts instrument = 97,85€/mes
 • – Llenguatge musical + 45 minuts conjunt instrumental Orff =82,55€/mes
 • – Cant = 63,15 €/mes
 • – Conjunt coral = 21,35 €/mes
 • – Grup de percussió = 42,25€/mes