Les activitats extraescolars les organitza l’ AFA en col•laboració amb l’Escola, seguint sempre el criteri pedagògic del centre. Les activitats esportives i musicals estan coordinades pels mateixos especialistes que assessoren el treball a l’aula dins l’horari lectiu. Pensem que és molt important poder fer aquest lligam per tal de poder mantenir el mateix criteri pedagògic al llarg de tot el temps que els infants passen a l’escola.

Les activitats extraescolars que es porten a terme aquest curs 2019-2020 són les que trobareu tot seguit i aquí>

Totes aquestes activitats estan pensades per a què, a més dels alumnes de l’escola, hi puguin participar d’altres alumnes del barri, els alumnes d’ESO i pares interessats. Els objectius estan íntimament lligats al projecte educatiu de l’Escola i encaminats al desenvolupament íntegre de la personalitat de l’infant.

Informació General

Les activitats començaran dilluns 30 de setembre. Els nens i les nenes que comencin l’activitat a les 18:15h es podran quedar a la biblioteca de l’escola i podran aprofitar l’estona per a fer deures o llegir.

A finals de setembre es faran Portes Obertes de les activitats de Música i Robòtica. Es concretarà el dia a principis de curs. Per a les activitats Esportives, les Portes Obertes es faran els dies 1, 3, 8 i 10 d’octubre.

Les famílies que s’inscriguin a una activitat extraescolar només es podran donar de baixa de la mateixa al finalitzar el trimestre, i hauran de comunicar-ho a l’AFA amb certa antelació.

S’informa a les famílies que la majoria d’activitats extraescolars tenen un número mínim d’alumnes que han d’inscriure’s a les mateixes per poder dur a terme l’activitat. En el cas que no assolim aquest número mínim, no es podrà programar l’activitat.

Ajuts econòmics per a les Activitats Esportives i Escacs: El termini provisional per presentar-los serà del 2 al 27 de setembre aproximadament. Ja us acabarem d’informar.

Activitats esportives

 • Iniciació esportiva (P5)
  Dimarts i dijous 17:15 – 18:15h
  32€/mes
 • COMBIESPORT MODALITAT A (1r i 2n)
  Dilluns i Dijous 17:15 – 18:15h            
  Iniciació esportiva: Dilluns               
  Futbol sala: Dijous
  32€/mes
 • COMBIESPORT MODALITAT B (1r i 2n)
  Dilluns i Dimecres 17:15 – 18:15h            
  Iniciació esportiva: Dilluns               
  Bàsquet: Dimecres
  32€/mes
 • Iniciació bàsquet (3r, 4t)
  Dilluns i dimecres  17:15 – 18:15h            
  35€/mes
 • Iniciació bàsquet (5è, 6è)
  Dilluns i dimecres 18:15 – 19:15h
  35€/mes
 • Iniciació futbol sala (3r)
  Dimarts/Dijous  17:15 – 18:15h            
  Iniciació futbol sala (4t)          
  Dimarts 17:15 – 18:15h            
  Dijous 18:15 – 19:15h
  41€/mes
 • Futbol sala (5è)
  Dimarts i dijous  18:15 – 19:15h              
  41€/mes
 • Futbol sala (5è)
  Dimarts  18:15 – 19:15h              
  Dijous 18.45-19.45h
  41€/mes

Els horaris poden variar en funció dels inscrits a cada activitat.

COMPETICIONS ESCOLARS:
Començaran a finals d’octubre i quedaran distribuïdes de la manera següent:

 • Futbol Sala: 3r/4t, 5è, 6è. Realitzaran els partits de la 1a/2a Fase (octubre – maig).
 • Bàsquet: 3r/4t i 5è/6è realitzaran els partits els dissabtes a les instal·lacions on es fan les competicions escolars a Sant Cugat (octubre – maig).

Més endavant ja us informarem dels horaris dels partits.

Les activitats esportives estan coordinades per en Ricard Galban

Activitats musicals

“La música és integradora de les facultats de la persona ja que, a més de potenciar vivencialment la vida de tots els sentits i de propiciar la llibertat i l’eurítmia corporals, necessita i estimula la intel·ligència, la memòria, la voluntat en la creació i en la comunicació des de l’àmbit més íntim, personal i compromès vivencialment de la persona.”Joaquim Maideu

Adreçat a nens i nenes de parvulari 5 fins a secundària. També oberta als pares i mares de l’escola i ex alumnes.

L’objectiu és educar en la interpretació i creació musical, tant vocal com instrumental. Partim dels coneixements previs adquirits, per tal de desenvolupar les capacitats musicals, a partir del cos, educant la veu, l’oïda i el sentit rítmic vivencial.

Iniciació Musical

Als més petits oferim classes d’iniciació musical, fent una sensibilització a partir de la veu, la dansa, el ritme, la interpretació amb instruments Orff i l’audició, i al llarg del curs alumnes de l’escola els fan una presentació dels instruments que estudien. A partir de segon de primària els alumnes poden triar l’instrument que volen aprendre a tocar.

Escola de Música

L’escola de Música ofereix:

  • Percussió i conjunt instrumental (a partir de 2n)
   Dilluns 17:15-18:00h, 40,50€/mes
  • Llenguatge Musical I (3r i 4t)
   Dimarts 17:15-18:00h, 40,50€/mes
  • Percussió i Bateria (a partir de 2n)
   Dilluns 18:00-20:00h, 42,25€/mes
  • Flauta travessera (a partir de 2n)
   Dijous 17:15-20:00h, 42,25€/mes
  • Flauta de bec (a partir de 2n)
   Dimarts 18:00-20:00h, 42,25€/mes
  • Guitarra (a partir de 2n)
   Dijous 17:15-20:00h, 42,25€/mes
  • Violí (a partir de 2n)
   Dimarts 17:15-20:00h, 42,25€/mes
  • Saxofon (a partir de 3r)
   Dijous 17:15-20:00h, 42,25€/mes
  • Piano (a partir de 2n)            
   Dimarts, dimecres i dijous 17:15-20:00h, 42,25€/mes

  Les classes d’instrument són de: 30 – 45 o 60 minuts, tenint en compte l’edat de l’alumnat.

  La iniciació d’alguns instruments es treballarà en parelles.

  Percussió, moviment i cant, és una activitat pensada per als més petits on s’iniciarà el treball instrumental, el moviment corporal (aprendre a moure’s seguint la música i creant petites coreografies) i el cant.

  Percussió i conjunt instrumental, activitat pensada per a crear un grup de percussió.

  Les activitats de música estan coordinades per en Pere Caminal.

Dansa

 • Dansa (P5-1er i 2n) Dijous                                      17:05 – 18:00h           25€/mes
 • Dansa (3er a 6è) Dijous                                      18:05 – 19:00h           25€/mes

Activitat realitzada per la Viviana.

Robòtica i ciència

 • Pre-botix (1er i 2n)                                                
  Dilluns  17:15-18:30h
 • Bòtix I (3er a 6è)                                                
  Dilluns 17:15-18:30h

L’activitat de robòtica la gestionarem amb l’empresa Explòrium, empresa especialitzada en lleure científic (http://explorium.cat/).

Preus: mensualitat: 36€ (1h15).
Quota inicial: 30€. 

Escacs

Adreçat als alumnes de 2n a 6è, ex-alumnes i també als pares i les mares.

 • Escacs
  Dijous  17:15-18:15h        
  25€/mes

Si hi esteu interessats i no us va bé el dia que oferim, digueu-nos quin dia us aniria bé.

En funció dels interessats, es pot valorar un canvi de dia o la possibilitat de fer dos grups. Aquesta activitat la realitza en Carles Moya.

Escacs

Adreçat als alumnes de 2n a 6è, ex-alumnes i també als pares i les mares.

 • Escacs
  Dijous  17:15-18:15h        
  25€/mes

Si hi esteu interessats i no us va bé el dia que oferim, digueu-nos quin dia us aniria bé.

En funció dels interessats, es pot valorar un canvi de dia o la possibilitat de fer dos grups. Aquesta activitat la realitza en Carles Moya.

Teatre musical en anglès (NOU)

 • Teatre musical en anglès (3er a 6è)  
  Divendres 17:15-18:45h        
  45€/mes

Aquesta activitat no és una classe d’anglès, ni una classe de dansa ni tampoc d’interpretació o cant. És una oportunitat d’aprendre a treballar en equip, enfortir l’autoestima i divertir-se molt preparant un espectacle de teatre musical en anglès, que es presentarà a les famílies a finals de cada trimestre. Podeu trobar més informació a la web (https://thrivemusicaltheatre.com/) i en aquest link amb la presentació de l’activitat  https://www.youtube.com/watch?v=zAVARkJZ25k 

Cursa de muntanya (NOU)

 • Trail running (3er a 6è)                         Dimecres     17:15-18:45h                            20€/mes

Aquesta activitat és una iniciació a córrer per la muntanya, mitjançant jocs i recorreguts per Collserola, dirigida a alumnes de 3er a 6è, així com ex-alumnes. Aquesta activitat la realitzarà l’Esteve Rovira.