Les activitats extraescolars proposades pel curs 2020/21 són:

Escola de Música, Activitats Esportives i Teatre musical en anglès.

Les activitats extraescolars les organitza l’ AFA en col•laboració amb l’Escola, seguint sempre el criteri pedagògic del centre. Les activitats esportives i musicals estan coordinades pels mateixos especialistes que assessoren el treball a l’aula dins l’horari lectiu. Pensem que és molt important poder fer aquest lligam per tal de poder mantenir el mateix criteri pedagògic al llarg de tot el temps que els infants passen a l’escola.

Totes aquestes activitats estan pensades per a què, a més dels alumnes de l’escola, hi puguin participar d’altres alumnes del barri, els alumnes d’ESO i pares interessats. Els objectius estan íntimament lligats al projecte educatiu de l’Escola i encaminats al desenvolupament íntegre de la personalitat de l’infant.

Les activitats començaran dilluns 5 d’octubre. Els nens i les nenes que comencin l’activitat a les 17:45h podran fer ús del servei de biblioteca que duran aquest curs es realitzarà al menjador de l’escola i podran aprofitar l’estona per a fer deures o llegir.