Les activitats extraescolars proposades pel curs 2021/22 són:

Escola de Música, Activitats Esportives i Anglès.

Les activitats extraescolars les organitza l’AFA en col·laboració amb l’Escola, seguint sempre el criteri pedagògic del centre. Les activitats esportives i musicals estan coordinades pels mateixos especialistes que assessoren el treball a l’aula en l’horari lectiu. Pensem que és molt important fer aquest lligam per tal de poder mantenir el mateix criteri pedagògic al llarg de tot el temps que els infants passen a l’escola.

Els objectius estan íntimament lligats al projecte educatiu de l’Escola i encaminats al desenvolupament íntegre de la personalitat de l’infant. Totes aquestes activitats estan pensades per a què, a més dels alumnes de l’escola, hi puguin participar d’altres alumnes del barri, sempre que les condicions sanitàries ho permetin. En aquest sentit, les activitats s’adapten contínuament a les condicions sanitàries del moment, i es respecten els protocols establerts tant pel Departament d’Educació com el Procicat.

Les activitats començaran dilluns 4 d’octubre, i es farà una reunió informativa amb les famílies en les primeres setmanes d’escola. Els infants que comencin l’activitat a les 17:45 h podran fer ús del servei de biblioteca i aprofitar l’estona per a fer deures o llegir, estona que s’organitzarà en funció de les condicions sanitàries del moment, mantenint bombolles o en un espai comú.