Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars les organitza l’ AFA en col•laboració amb l’Escola, seguint sempre el criteri pedagògic del centre. Les activitats esportives i musicals estan coordinades pels mateixos especialistes que assessoren el treball a l’aula dins l’horari lectiu. Pensem que és molt important poder fer aquest lligam per tal de poder mantenir el mateix criteri pedagògic al llarg de tot el temps que els infants passen a l’escola.

Les activitats extraescolars que es porten a terme aquest curs 2018-2019 són les següents: Les activitats extraescolars programades per al Curs 2018/19 són l’Escola de Música, Activitats Esportives, Escacs, Dansa i Robòtica. Totes aquestes activitats estan pensades per a què, a més dels alumnes de l’escola, hi puguin participar d’altres alumnes del barri, els alumnes d’ESO i pares interessats. Els objectius estan íntimament lligats al projecte educatiu de l’Escola i encaminats al desenvolupament íntegre de la personalitat de l’infant.