Activitats extraescolars

Són organitzades per l’ AMPA en col•laboració amb l’Escola i segueixen sempre el criteri pedagògic del centre. Aquestes activitats estan coordinades pels mateixos especialistes que assessoren el treball a l’aula dins l’horari lectiu. Pensem que és molt important poder fer aquest lligam per tal de poder mantenir el mateix criteri pedagògic al llarg de tot el temps que els infants passen a l’escola.
Les activitats extraescolars que es porten a terme aquest curs 2017-2018 són les següents: