Sant Nicolau 2010 - Els tres petits infants

Si n’eren tres petits infants, varen anar a espigolar els camps.…